.

Vår anfader Erik Jonsson föddes 1705 och bosatte sig i Fageråsen, Nyed. Det är hans ättlingar som bildar denna förening vilken varit verksam sedan 1968. Föreningens ändamål är att möjliggöra kontakt mellan ättlingarna samt verka för fortsatt släktforskning.

Pandemiinformation: Så snart pandemiläget tillåter kommer vi att återuppta släktträffarna, och då kommer inbjudan till alla som deltog 2018. Medlemskapet kvarstår tillsvidare, så man skall inte betala något förrän i samband med att vi skickar ut inbjudan till nästa släktträff, som enligt planerna kommer att genomföras i maj/juni 2022.

Gå gärna med i föreningens slutna Facebookgrupp som heter Föreningen Erik Jonsson-släkten