.

Vår anfader Erik Jonsson föddes 1705 och bosatte sig i Fageråsen, Nyed. Det är hans ättlingar som bildar denna förening vilken varit verksam sedan 1968. Föreningens ändamål är att möjliggöra kontakt mellan ättlingarna samt verka för fortsatt släktforskning.

Gå gärna med i föreningens slutna Facebookgrupp som heter Föreningen Erik Jonsson-släkten