Stadgar

Föreningens stadgar antogs 30/6 1968 och kompletterades 31/5 2008 då vi bildade en ideell förening med namnet ”Erik Jonsson-släkten från Fageråsen” (802444-1324). Anledningen till bildandet av den ideella föreningen var att kunna registrera förening och t ex konton i föreningens namn. Stadgarna reglerar nu bland annat hur föreningen upplöses avseende tillgångar.

Ladda ner och läs stadgarna i PDF-format genom att klicka på länken nedan:

Stadgar för Erik Jonsson-släkten