Komplettering av släktregistret

Föreningen driver ingen organiserad släktforskning, vilket gör att registret bara fylls på med nya uppgifter om någon av er skickar in dessa till föreningen. Görs detta lägger vi in uppgifterna. Har Du kompletteringar, t ex barn och barnbarn som saknas i registret så är vi jätteglada om Du vill dela med dig av dessa.

Är Du släktforskare kanske Du gjort egen släktforskning som Du kan dela med dig av. Tänk på att vårt släktregister som utgår från Erik Jonsson innehåller hans ättlingar, alltså barn med barnens make/makar, barnbarn med barnbarnens make/makar osv. Vi registrerar alltså inte makens/makans anor (om inte dessa råkar tillhöra Erik Jonsson-släkten, förstås).

Personuppgiftslagen (PUL) reglerar vad som får publiceras på internet och vi har därför valt att inte lägg ut hela registret här.
Sekretessen styr att uppgifter yngre än 70 år inte får publiceras.

Däremot kan man som Erik Jonsson-släkting beställa PDF-dokumentet Erik Jonssons ättlingar och/eller en GEDCOM-fil för import i eget släktregisterprogram.

Vill Du bidra med uppgifter till släktregistret, skicka ett mejl till oss på info[snabel-a]nollfemfyra.com