Föreningens historia

Föreningen bildades 1968 efter att det hållits släktmöten 1962 och 1965. Det var Nyedsbon Karl Emanuel Eriksson (1898-1982) som i början på 1960-talet lade grunden till föreningen genom sitt gedigna släktforskningsarbete. Hans släktutredning som utgick från anfadern Erik Jonsson resulterade i ”gröna boken”. Det var många i Fageråsen och Sutterhöjden med omnejd som då kunde konstatera att man faktiskt var släkt om än på långt håll.

Karl Emanuel fick resa runt till de olika arkiven i landet för att kunna utföra sin forskning och sammanställningen gjordes med hjälp av en klassisk skrivmaskin.