Föreningens historia

Föreningen bildades 1968 efter att det hållits släktmöten 1962 och 1965. Det var Nyedsbon Karl Emanuel Eriksson (1898-1982) som i början på 1960-talet lade grunden till föreningen genom sitt gedigna släktforskningsarbete. Hans släktutredning som utgick från anfadern Erik Jonsson resulterade i ”gröna boken”. Det var många i Fageråsen och Sutterhöjden med omnejd som då kunde konstatera att man faktiskt var släkt om än på långt håll.

Karl Emanuel fick resa runt till de olika arkiven i landet för att kunna utföra sin forskning och sammanställningen gjordes med hjälp av en klassisk skrivmaskin.

Släktföreningen bildades på initiativ av Karl Emanuel, som hade släktforskat och gjort en sammanställning över ättlingarna efter Erik Jonsson.Den första träffen hölls i Molkom 29/7 1962 och vid den tredje träffen den 30/6 1968 beslutades att man skulle bilda en släktförening.
Vid släktträffen den 31 maj 2008, kompletterades stadgarna, för att möjliggöra ombildandet till ideell förening.
Stadgarna kan Du läsa under FÖRENINGEN – Stadgar
Föreningen är sedan 2008-12-18 en ideell förening med organisationsnummer 802444-1324