Bli medlem

Medlemsavgiften är 150 kronor/två år. Det är bara en per familj som betalar medlemsavgift, vanligen den som är Erik Jonsson-ättlingen.  Som medlem blir Du och Din familj inbjuden till föreningens släktträff vilken hålls vart annat år (jämna årtal) i maj-juni.

De som har möjlighet att bli medlemmar är Erik Jonsson-ättlingen eller dess efterlevande make/maka.

Är Du osäker på om Du är en Erik Jonsson-ättling, kontakta oss så kan vi ta reda på det via vårt släktregister.

Vill Du bli medlem fyller Du i formuläret nedan så blir Du medlem för 2018 och 2019. Du kommer att få inbetalningskort via brev. På våren 2020 får Du inbjudan till släktträff och inbetalningskort för kommande tvåårsperiod.

Bli medlem