Bli medlem

Medlemsavgiften är numera 60 kronor/två år. Det är bara en per familj som betalar medlemsavgift, vanligen den som är Erik Jonsson-ättlingen.  Som medlem blir Du och Din familj inbjuden till föreningens släktträff vilken hålls vart annat år (jämna årtal) i maj-juni.

De som har möjlighet att bli medlemmar är Erik Jonsson-ättlingen eller dess efterlevande make/maka.

Är Du osäker på om Du är en Erik Jonsson-ättling, kontakta oss så kan vi ta reda på det via vårt släktregister.

Vill Du bli medlem fyller Du i formuläret nedan. Du kommer att få inbetalningskort via brev i samband med utskick inför nästa släktträff. På våren 2022* får Du inbjudan till släktträff och inbetalningskort för kommande tvåårsperiod.
*) Om corona-läget tillåter liknande sammankomster.

Bli medlem