Viktig information

Föreningens hemsida håller på att moderniseras efter att ha sett likadan ut sedan starten 2002. Vissa delar blir helt nya, vissa gamla funktioner kommer att tas bort och mycket av gamla textinnehållet kommer att konverteras till nytt format.

Har Du önskemål och synpunkter kontakta Lars-Göran Jansson info[snabel-a]nollfemfyra.com