Facebookgruppen

Föreningens Facebookgrupp med namnet Föreningen Erik Jonsson-släkten skapades inför släktträffen 2016 och är en sluten grupp, så man måste bli insläppt av en administratör (Lars-Göran Jansson).  Idag (2022-04-30) har vi 75 medlemmar. Det kan ta några dagar innan du blir insläppt i gruppen, så ha tålamod!

Vår slutna grupp kan alla hitta på Facebook, men det är endast medlemmar som kan skriva och läsa.

Om Du är med i gruppen får Du gärna bjuda in dina andra Erik Jonsson-släktingar även om de inte är medlemmar i föreningen, men uppmana dem gärna att bli medlemmar.