Platser i Nyed

Denna förteckning är ett försök att sammanställa namn på platser mm i Nyeds församling. Då man studerar en karta upptäcker man ofta i vissa fall ganska spännande namn, vilka troligen berättar en del om platsens historia. I förteckningen finns namn på byar, boställen, sjöar, tjärnar, bäckar och höjder. Vissa av dessa namn riskerar att försvinna då nya kartor tas fram. Förutom dessa 374 namn finns givetvis mängder av ännu mera ”lokala” benämningar, vilka i vissa fall fallit i glömska.

Förteckningen är skapad utifrån nuvarande karta från Lantmäteriet.
(11D SO Munkfors edition 4 1996).

Platser i Nyeds församling