Erik Jonssons barn

Erik Jonsson och hustrun Christina Biörsdotter fick sex barn, varav fem nådde vuxen ålder. Samtliga födda i Fageråsen, Nyed

  • Måns född 1731-03-25, död 1737-03-06 i Fageråsen
  • Annika född 1739-10-21
  • Ingrid född 1742-05-18
  • Maria född 1745-01-24
  • Ellika* född 1750-01-13
  • Jonas född 1753-06-17

*) Ellikas ättlingar har inte kunnat följas längre än till döttrarna Cajsa och Elsa vilka föddes i Laskerud, Nyed. Här vore fortsatt forskning mycket intressant, genom att vi då skulle kunna utöka släktträdet med ännu fler personer.

Familjen var bosatt ”där ôppe” i Fageråsen, en gård som fortfarande är i släktens ägo.

Här ser vi barnen med deras respektive samt födelse/död-uppgifter:

I husförhörslängden för Nyed 1776-1782 (Nyed (S) AI:1a (1776-1782) Bild 69 / sid 62) kan man t ex hitta Jonas Ersson och hans hustru Maja Ersdotter:
                                                                     

Följer vi dem framåt växer Jonas-grenen sakta men säkert fram. Det var ett fantastiskt jobb Karl Emanuel Eriksson lade ned på 1960-talet då han kartlade vår släkt.