Styrelsen och kontaktuppgifter

Föreningens styrelse väljs vid släktträffens årsmöte och består av 6 personer:

  • Lars-Göran Jansson, Karlstad (ordförande), invald 2002
  • Anneli Lennartzon, Molkom (sekreterare), invald 2014
  • Peter Jansson, Älvsjö (kassör), invald 2014
  • David Tedfeldt, Karlstad, invald 2014
  • Ragnhild Larsson, Molkom, invald 2018
  • Lennart Löwgren, Lima, invald 2018

Samtliga valda för perioden 2018-2020*

*) Pga coronapandemin hölls inget årsmöte 2020 eller 2021 så styrelsen kvarstår till och med nästa årsmöte!

Föreningens adress:
Föreningen Erik Jonsson-släkten
c/o Peter Jansson
Flensvägen 38
125 41 Älvsjö

Organisationsnummer:
802444-1324

PlusGiro:
50 20 80-5

Kontakt:
Frågor om föreningen, synpunkter på hemsidan och önskemål kan med fördel skickas in via kontaktformuläret som du hittar under FÖRENINGEN – Kontakt eller mejlas till Lars-Göran Jansson, info[snabel-a]nollfemfyra.com