Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid släktträffens årsmöte och består av 6 personer:

  • Lars-Göran Jansson, Karlstad (ordförande)
  • Anneli Lennartzon, Molkom (sekreterare)
  • Peter Jansson, Älvsjö (kassör)
  • David Tedfeldt, Karlstad
  • Ragnhild Larsson, Molkom
  • Lennart Löwgren, Lima

Samtliga valda för perioden 2018-2020