Släktträff 2014

Den 31 maj var det dags för släktträff och denna gång arrangerades även en busstur i nyedsbygden. De som anmält sig till släktträffen mötte upp redan till kl. 10.00 denna fina försommardag. Bussturen tog med deltagarna runt till olika släktgårder och byar och guider var Lennart Svensson och Lillemor Jansson. Av kommentarerna att döma var bussturen mycket uppskattad. Övriga släktträffsdeltagare anlände till kl. 12.00 och total var 61 personer anmälda till årets släktträff, vilket är en rejäl ökning från föregående år. 157 inbjudningsbrev hade skickats ut i år, och sammanföll med tidpunkten för Molkoms marknad.

Ordförande, Lars-Göran Jansson, hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen. Liksom förra året var det Värmlandsbuffé från ICA Välsviken som serverades och den var minst lika omtyckt i år.

Ett större intresse för släktregistret kunde märkas, och man kunde även beställa filer för att själv kunna ha släktregistret i sin egen dator, något som 11 personer nappade på.

I år var vädret riktigt fint så alla passade på att njuta lite utomhus före årsmötesförhandlingarna.

Årsmötesförhandlingarna hölls med Lars-Göran Jansson och Lillemor Jansson som ordförande respektive sekreterare för mötet. Ann-Marie och John Johansson, Fageråsen utsågs att justera protokollet. Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lästes upp, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Föreningen har en fortsatt god ekonomi.
Annika Pedersen, Bengt Gördén och Irene Linder hade avböjt omval, och avtackades med blommor och choklad. Till kassör valdes Peter Jansson, Älvsjö. Till nya ledamöter valdes även David Tedfeldt, Väse och Anneli Lennartzon, Molkom.

Som revisorer för kommande tvåårsperiod omvaldes Inger och Dick Larsson.

Den nya styrelsen för 2014-2015:

Ordförande: Lars-Göran Jansson
Kassör: Peter Jansson
Sekreterare: Lillemor Jansson
Ledamöter: Berit Gördén
Anneli Lennartzon
David Tedfeldt

Efter att årsmötesförhandlingar och fotografering på trappan genomförts bjöds det på kaffe och princessbakelse.
Många positiva kommentarer om årets släktträff gladde oss alla i styrelsen och ger oss ny energi inför nästa släktträff.