Släktträff 2006

Den 10:e juni hölls släktträff i Hemvärnsgården, Molkom. Ett strålande sommarväder hade hittat till Värmland denna gång, och det var nog många som tyckte att det blev väl varmt denna dag. I år var vi tillbaka på hemvärnsgården, något som många uppskattade pga den vackra omgivningen. 92 personer deltog i år och många deltagare kom från orter utanför Värmland. Liksom förra gången var det även i år många som deltog för första gången.

Tjugotalet personer var anmälda via föreningens hemsida, och vi hade i år skickat ut inbjudan till ca 400 adresser.

Lars-Göran Jansson (ordförande) hälsade alla välkomna till årets träff, och berättade lite om programmet för eftermiddagen och kvällen. I år firade Nyeds kyrka 300-årsjubileum och härigenom kunde deltagarna även passa på att deltaga i detta jubileum. En mycket fin buffé hade dukats upp och alla verkade uppskatta både mat och dryck.

Lennart Svensson, aktiv inom Nyeds hembygdsförening, berättade därefter om de olika byggnaderna och sevärdheterna som finns här, och därefter kunde man på egen hand vandra runt och utforska det man fann intressant.

I år hade vi tagit fram ett ”kompletteringskort” där man kunde fylla i flera uppgifter om barn och barnbarn mm. Ganska många fyllde i uppgifter så vårt släktregister ökade med ett trettiotal namn och uppgår nu till 3936 personer. Något som uppskattades var även att alla fick en deltagarlista så att man kunde se vilka som var anmälda.

Vi visade även det material som föreningen tagit fram, och ett visst intresse av släktregisteruppgifterna finns alltid..

Årsmötesförhandlingarna hölls därefter och Lars-Göran Jansson och Lillemor Jansson valdes som ordförande och sekreterare för mötet. Lars-Göran Jansson redogjorde för föreningens verksamhet och ekonomi sedan förra årsmötet. Föreningens ekonomi är helt beroende av medlemsavgiften, och ekonomin är god. Ett större utskick av inbjudan gjordes i år jämfört med tidigare år, och detta hade bl a resulterat i att ytterligare 26 medlemsavgifter betalats in. I år hade många dessutom betalt in medlemsavgiften inom utsatt tid, vilket är mycket bra.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna två åren.

Styrelsen omvaldes i sin helhet för kommande tvåårsperiod.

Revisorerna Märta Holmqvist och Elsa Andersson omvaldes även de för denna period.

Årsmötet enades om följande sammansättning av den nya styrelsen:

Ordförande: Lars-Göran Jansson
Kassör: Annika Pedersen
Sekreterare: Lillemor Jansson
Ledamöter: Berit Gördén
Irene Linder
Bengt Gördén
Adjungerande
ledamot:
Karin Forsberg

Årsmötet uppskattade valet av plats för släktträffen, och inför nästa släktträff 2008 kommer hemvärnsgården att vara utbyggd för att kunna ta emot ännu större sällskap om vi väljer att lägga släktträffen där. 2008 firar föreningen 40-årsjubileum och då hoppas vi på ännu större uppslutning.

Efter att årsmötesförhandlingarna avslutats bjöds det på kaffe och tårta.

Kyrkans program startade klockan 17.00 med marknad och därefter kl. 18.00 var det bröllop och fint uppträdande i kyrkan.

Du kan redan nu reservera någon av helgerna före midsommar 2008 för:
Släktträff 2008!