Släktträff 2004

Släktträffen ägde rum den 19 juni, och till årets träff var 97 personer anmälda, vilket är samma antal som för två år sedan men det var många nya ansikten denna gång, vilket är glädjande. Generation VI, VII, VIII, IX, X och XI var representerade, vilket gav ett åldersspann på 93 år mellan yngsta och äldsta deltagare.

I år kunde man för första gången anmäla sig till släktträffen via hemsidan, och totalt var 20 personer anmälda på detta sätt.

Ordföranden Dick Larsson hälsade oss välkomna till släktträffen, och strax därefter kunde man ta för sig av buffén som bestod av olika sorters kallskuret, potatissallad, grönsaker, olika frukter, ost och bröd.

Efter att ha avnjutit  den välsmakande buffén fanns tid för att småprata sina släktingar, vilka man i vissa fall inte träffat på två år, och i vissa fall var det  helt nyvunna bekantskaper.

Släktregister mm fanns till beskådande både i form av utskrivet material, och genom att man kunde söka på föreningens hemsida.
En känsla som infinner sig  är att det finns ett ganska stort intresse för bygdens historia och släktforskning både bland yngre och äldre medlemmar.

Pga av det kalla och regniga vädret vilket inte inbjöd till några längre utomhusvistelser så påbörjades årsmötesförhandlingarna något före utsatt tid. Som mötets ordförande valdes Dick Larsson, och som mötets sekreterare valdes Lillemor Jansson.

Dick redogjorde för föreningens verksamhet och ekonomi sedan förra årsmötet, och Lars-Göran Jansson berättade om den internetsatsning som inleddes 2002. Föreningens ekonomi är helt beroende av medlemsavgiften, och ekonomin är god. För att lansera internetsatsningen har ett extra medlemsutskick gjorts.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna två åren.

Dick Larsson hade efter 20 år som föreningens ordförande avböjt omval, och även kassören Inger Larsson och sekreteraren Roland Karlsson avböjde omval.
Inger och Roland har tillhört styrelsen i 28 respektive 18 år.

Årsmötet enades om följande sammansättning av den nya styrelsen:

Ordförande: Lars-Göran Jansson
Kassör: Annika Pedersen
Sekreterare: Lillemor Jansson
Ledamöter: Berit Gördén
Irene Linder
Bengt Gördén
Adjungerande
ledamot:
Karin Forsberg

Föreningen vill passa på att tacka Dick, Inger och Roland för deras mångåriga insatser i föreningen, och vi hoppas på att vi får träffas och trivas tillsammans på släktträffen 2006, vilken är föreningens 20:e släktträff!

Förslag fanns om att förlägga nästa släktträff till Hemvärnsgården i Molkom, och styrelsen fick i uppdrag att se på detta alternativ.

Efter att årsmötesförhandlingarna avslutats bjöds det på kaffe och tårta.

Föreningen har inför årets släktträff tryckt upp en nyutgåva av Sven Tågmarks ”Ett försök att nedteckna något om Fageråsens historia” från år 2000. Denna 75-sidiga bok, delades ut som en gåva till medlemmarna på släktträffen. Innehållet i boken beskriver hur bygden befolkades och utvecklades från 1600-1900-talet. Icke medlemmar kommer att erbjudas att köpa boken för 30 kr/st.

En av medlemmarna, Lisbeth Andersson från Kungälv, berättade om sin systers släktforskning/dokumentation runt en släktgren i Bohuslän under 1800-talet, och föreningen fick även mottaga ett stort antal exemplar av systerns bok ”Anders, Ingrid och Andreas”. Dessa böcker delades ut till deltagarna på släktträffen, och förhoppningsvis får på så sätt många fler möjlighet att läsa denna.

Väl mött på Släktträff 2006!