Vid årsmötet 31 maj 2014 valdes följande styrelse:

Namn Ort Invald Uppgift
Lars-Göran Jansson Karlstad 2002 Ordförande
Peter Jansson Älvsjö 2014 Kassör och medlemsansvarig
Lillemor Jansson Molkom Sekreterare
Anneli Lennartzon Molkom 2014 Ledamot
Berit Gördèn Molkom Ledamot
David Tedfeldt Väse 2014 Ledamot