Är Du intresserad av släktforskning?

Karl Em. Eriksson , vars släktforskning i början på 1960-talet är grunden för vårt släktregister, skrev så här:

Det skulle glädja mig mycket om de, som nu kommer i tillfälle att ta del av mina utredningar, finner något intresse däri. Det skulle även vara roligt om någon eller några, ensamt eller tillsammans med mig, intresserade sig för fortsatt forskning i släktens historia"

Kontakta gärna föreningen om Du är intresserad av att släktforska. Vid nästa släktträff 2006 planerar vi att ha en programpunkt om släktforskning.