Släktregistret och personuppgiftslagen (PUL)

Enligt personuppgiftslagen skall publicering av personuppgifter på Internet ske på ett sådant sätt att ingen lider skada av publiceringen.

I släktforskarsammanhang har det oftast diskuterats vad som får publiceras och vad som inte får publiceras. Om man inte frågar/informerar nu levande personer om publiceringen av deras personuppgifter så gäller att man måste "beakta integritetsrisker" samt "känsliga uppgifter".

För att få veta om släktregistret "Erik Jonsson-släkten" följer PUL bad jag Datainspektionen att kontrollera den information vi publicerar genom att besöka vår hemsida, och här är svaret vi fick via mail (2003-06-03):
--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vad jag kan se är det knappast något som någon kan ta anstöt av. Om någon mot förmodan skulle göra det och hör av sig får man väl anonymisera uppgiften."

Mats Björklund, Datainspektionen
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Det känns ju bra att få bekräftelse på att vår bedömning är riktig!

Besök gärna Datainspektionen och läs mer.

Om Du inte vill vara namngiven i registret på Internet så kan Du kontakta föreningen.