Ur en nyedssläkts historia  - Släkttavlor
av
Karl Em. Eriksson

  Här presenteras resultatet av den släktforskning som Karl Emanuel Eriksson (1898-1982) bedrivit under ett antal år, och sedan sammanställt 1962. Ett fantastiskt arbete är nedlagt genom att resa runt bland arkiv i landet, och kartlägga släktens utbredning.

Originalskriften omfattande 71 sidor är inscannad i PDF-format och kan laddas ned under Forskning.

Här nedan kan Du läsa hela dokumentet.
 
 
Innehåll:

Sida

  Titelsidor -
  Ur en nyedssläkts historia 1
  Några historiska uppgifter om Nyed 3
  Släkttavlornas uppställning 4
  Använda förkortningar och förtydliganden 5
  Generation I 6
  Generation II - IV 8
  Generation V - IX 18
     
     
     

Så här skiver Karl Emanuel Eriksson i slutet av inledningen till "Ur en nyedssläkts historia":

"... Det skulle glädja mig mycket om de, som nu kommer i tillfälle att ta del av mina utredningar, finner något intressant däri. Det skulle även vara roligt om någon eller några, ensamt eller tillsammans med mig, intresserade sig för fortsatt forskning i släktens historia. Möjligen skulle även en släktförening kunna bildas. Släktforskning är ett outtömligt ämne, en intressant och rolig hobby, samtidigt som den knyter samman och ger en bättre förståelse för nutiden i förhållande till tid som gått."

Uddevalla i mars 1962
Karl Em. Eriksson