Så här blir Du medlem

Är Du en Erik Jonsson-släkting och vill bli medlem så sätter Du in medlemsavgiften på föreningens PlusGiro:50 20 80-5
Medlemsavgiften är 150 kr/familj och gäller för 2 år.
Skicka samtidigt ett mail till vår kassör Peter Jansson peterjansson(snabel-a)live.com
där Du anger namn, adress och övriga kontaktuppgifter, gärna mail och telefon.

Som medlem får Du alltid kallelse till släktträffarna!

Så här anmäler Du uppgifter till släktregistret

Vi vill gärna kunna hålla vårt släktregister uppdaterat, så Du som har kompletterande uppgifter kontaktar Lars-Göran Jansson lars-goran.jansson(snabel-a)ninetech.se
eller 054-83 75 81.

Du kan även få hela släktregistret som en MinSläkt-fil genom att kontakta Lars-Göran. OBS! Under menyvalet Forskning kan Du ladda ner hela släktregistret som Word eller PDF.

Har Du ett annat släktregisterprogram än Min Släkt så kan Du få en fil i det standardiserade formatet, GEDCOM, GEnealogical Data COMmunication, så kan Du läsa in den filen.

Släktträff 2002

Föreningens traditionella släktträff gick av stapeln i Fageråsens
bygdegård lördagen den 12 juni 2002.
Uppslutningen var mycket stor, då inte mindre än 97 medlemmar
anmält sitt intresse. En dignande buffe välkomnade oss, och det
var intressant att se så många nya ansikten.
Våra mest långväga gäster kom från Nebraska och Oregon i USA
och de uppskattade säkert detta evenemang lika mycket som vi andra.
Till föreningen överlämnade de ett material med text och bilder
från Nebraska, ett material som vi kommer att göra tillgängligt
för alla medlemmar inom kort.
Årsmötesförhandlingarna genomfördes under eftermiddagen och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes i sin helhet. Ett
beslut togs att inleda en publicering av register, dokument mm
via Internet.


Släktforskning

Finns det intresse av att hjälpa till med att registrera fler släktingar i
släktregisterprogrammet Min släkt 3.0?
Det är detta program som sedan skapar innehållet under länken Släktregister.
Ur programmet kan även antavlor,ättlingsregister mm skapas.
Programmet kan även producera GEDCOM-filer så att andra släktregisterprogram kan
kan använda uppgifterna.
Meddela föreningen om Du är intresserad!


Kyrkböcker på nätet

Att släktforska själv har förenklats tack vare Genline. Du hittar en länk till den på länksidan.
De har publicerat kyrkböcker mm på nätet. Tyvärr kostar det ca 2000 kr per år fn. Det finns även månadsabonnemang.


(Husförhörslängd 1831-1835 Sutterkern gällande III:6 Erik Mattsson)


Även födelseböckerna kan ge värdefull information, här ser vi en del ur 1742 års födelsebok, och här är det födelsen av II:3 Ingrid Ersdotter den 18 maj:


Här är det lite svårare att tyda prästens handstil, men till vänster står:
Fageråsen den 20 maj af Ekelind vilket är dop datum och prostens namn.
Till höger står Ingrid .... 18 ..... vilket är Dopnamn och födelsedatum.
I mitten står Far: Erik Jonsson hustrun Kjerstin Börjesdotter Sedan följer namnen
Erik Jonsson och Jonas Jonsson i Fageråshögd, hustrun Ingrid Hindriksdotter ..., hustrun Marit
Börjesdotter ... vilka är dopvittnen och/eller faddrar.


Släktträff 2004

Släktträffen ägde rum den 19 juni, och till årets träff var 97 personer anmälda, vilket är samma antal som för två år sedan men det var många nya ansikten denna gång, vilket är glädjande. Generation VI, VII, VIII, IX, X och XI var representerade, vilket gav ett åldersspann på 93 år mellan yngsta och äldsta deltagare.

I år kunde man för första gången anmäla sig till släktträffen via hemsidan, och totalt var 20 personer anmälda på detta sätt.

Ordföranden Dick Larsson hälsade oss välkomna till släktträffen, och strax därefter kunde man ta för sig av buffén som bestod av olika sorters kallskuret, potatissallad, grönsaker, olika frukter, ost och bröd.

Efter att ha avnjutit  den välsmakande buffén fanns tid för att småprata sina släktingar, vilka man i vissa fall inte träffat på två år, och i vissa fall var det  helt nyvunna bekantskaper.

Släktregister mm fanns till beskådande både i form av utskrivet material, och genom att man kunde söka på föreningens hemsida.
En känsla som infinner sig  är att det finns ett ganska stort intresse för bygdens historia och släktforskning både bland yngre och äldre medlemmar.

Pga av det kalla och regniga vädret vilket inte inbjöd till några längre utomhusvistelser så påbörjades årsmötesförhandlingarna något före utsatt tid. Som mötets ordförande valdes Dick Larsson, och som mötets sekreterare valdes Lillemor Jansson.

Dick redogjorde för föreningens verksamhet och ekonomi sedan förra årsmötet, och Lars-Göran Jansson berättade om den internetsatsning som inleddes 2002. Föreningens ekonomi är helt beroende av medlemsavgiften, och ekonomin är god. För att lansera internetsatsningen har ett extra medlemsutskick gjorts.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna två åren.

Dick Larsson hade efter 20 år som föreningens ordförande avböjt omval, och även kassören Inger Larsson och sekreteraren Roland Karlsson avböjde omval.
Inger och Roland har tillhört styrelsen i 28 respektive 18 år.

Årsmötet enades om följande sammansättning av den nya styrelsen:
 
Ordförande: Lars-Göran Jansson  
Kassör: Annika Pedersen  
Sekreterare: Lillemor Jansson  
Ledamöter: Berit Gördén  
  Irene Linder  
  Bengt Gördén  
Adjungerande
ledamot:
Karin Forsberg  

Föreningen vill passa på att tacka Dick, Inger och Roland för deras mångåriga insatser i föreningen, och vi hoppas på att vi får träffas och trivas tillsammans på släktträffen 2006,
vilken är föreningens 20:e släktträff!

Förslag fanns om att förlägga nästa släktträff till Hemvärnsgården i Molkom, och styrelsen fick i uppdrag att se på detta alternativ.

Efter att årsmötesförhandlingarna avslutats bjöds det på kaffe och tårta.

Föreningen har inför årets släktträff tryckt upp en nyutgåva av Sven Tågmarks "Ett försök att nedteckna något om Fageråsens historia" från år 2000. Denna 75-sidiga bok, delades ut som en gåva till medlemmarna på släktträffen. Innehållet i boken beskriver hur bygden befolkades och utvecklades från 1600-1900-talet. Icke medlemmar kommer att erbjudas att köpa boken för 30 kr/st.

En av medlemmarna, Lisbeth Andersson från Kungälv, berättade om sin systers släktforskning/dokumentation runt en släktgren i Bohuslän under 1800-talet, och föreningen fick även mottaga ett stort antal exemplar av systerns bok "Anders, Ingrid och Andreas". Dessa böcker delades ut till deltagarna på släktträffen, och förhoppningsvis får på så sätt många fler möjlighet att läsa denna.

Väl mött på Släktträff 2006!

 

Släktträff 2006

Den 10:e juni hölls släktträff i Hemvärnsgården, Molkom. Ett strålande sommarväder hade hittat till Värmland denna gång, och det var nog många som tyckte att det blev väl varmt denna dag. I år var vi tillbaka på hemvärnsgården, något som många uppskattade pga den vackra omgivningen. 92 personer deltog i år och många deltagare kom från orter utanför Värmland. Liksom förra gången var det även i år många som deltog för första gången.

Tjugotalet personer var anmälda via föreningens hemsida, och vi hade i år skickat ut inbjudan till ca 400 adresser.

Lars-Göran Jansson (ordförande) hälsade alla välkomna till årets träff, och berättade lite om programmet för eftermiddagen och kvällen. I år firade Nyeds kyrka 300-årsjubileum och härigenom kunde deltagarna även passa på att deltaga i detta jubileum. En mycket fin buffé hade dukats upp och alla verkade uppskatta både mat och dryck.

Lennart Svensson, aktiv inom Nyeds hembygdsförening, berättade därefter om de olika byggnaderna och sevärdheterna som finns här, och därefter kunde man på egen hand vandra runt och utforska det man fann intressant.

I år hade vi tagit fram ett "kompletteringskort" där man kunde fylla i flera uppgifter om barn och barnbarn mm. Ganska många fyllde i uppgifter så vårt släktregister ökade med ett trettiotal namn och uppgår nu till 3936 personer. Något som uppskattades var även att alla fick en deltagarlista så att man kunde se vilka som var anmälda.

Vi visade även det material som föreningen tagit fram, och ett visst intresse av släktregisteruppgifterna finns alltid..

Årsmötesförhandlingarna hölls därefter och Lars-Göran Jansson och Lillemor Jansson valdes som ordförande och sekreterare för mötet. Lars-Göran Jansson redogjorde för föreningens verksamhet och ekonomi sedan förra årsmötet. Föreningens ekonomi är helt beroende av medlemsavgiften, och ekonomin är god. Ett större utskick av inbjudan gjordes i år jämfört med tidigare år, och detta hade bl a resulterat i att ytterligare 26 medlemsavgifter betalats in. I år hade många dessutom betalt in medlemsavgiften inom utsatt tid, vilket är mycket bra.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna två åren.

Styrelsen omvaldes i sin helhet för kommande tvåårsperiod.

Revisorerna Märta Holmqvist och Elsa Andersson omvaldes även de för denna period.

Årsmötet enades om följande sammansättning av den nya styrelsen:
 
Ordförande: Lars-Göran Jansson  
Kassör: Annika Pedersen  
Sekreterare: Lillemor Jansson  
Ledamöter: Berit Gördén  
  Irene Linder  
  Bengt Gördén  
Adjungerande
ledamot:
Karin Forsberg  Årsmötet uppskattade valet av plats för släktträffen, och inför nästa släktträff 2008 kommer hemvärnsgården att vara utbyggd för att kunna ta emot ännu större sälskap om vi väljer att lägga släktträffen där. 2008 firar föreningen 40-årsjubileum och då hoppas vi på ännu större uppslutning.

Efter att årsmötesförhandlingarna avslutats bjöds det på kaffe och tårta.

Kyrkans program startade klockan 17.00 med marknad och därefter kl. 18.00 var det bröllop och fint uppträdande i kyrkan.


Du kan redan nu reservera någon av helgerna före midsommar 2008 för:
Släktträff 2008!

 

 

Släktträff 2008

I år firade föreningen 40-årsjubileum, och för andra året i rad var det Hemvärnsgården i Molkom som vi gästade. Hemvärnsgården är nu utbyggd och mycket fin. Att man skaffat luftkonditionering passade utmärkt denna varma lördag, den 31 maj. Vi var drygt 80 släktingar på träffen, och även den här gången var det en del personer som var här för första gången.

22 personer var anmälda via föreningens hemsida, och vi hade i år skickat ut inbjudan till ca 300 adresser. Anmälningsformuläret på hemsidan hade varit ur funktion vid vissa tillfällen så det fanns en viss osäkerhet runt antalet anmälda.

Alla bjöds på ett glas uppfriskande cider vid ankomsten, och en del överaskades nog av att vi sänkt priset per person till 100 kr mot de 150 kronor som inbjudan aviserade. Lars-Göran hälsade alla välkomna och därefter kunde man avnjuta en buffé som bestod av kallskuret, med exotiska frukter från Konsum i Molkom, samt potatisgratäng från "Ditt matställe i Karlstad".

Genom hembygdsföreningens försorg höll man vissa utställningslokaler öppna för oss.

Den populära deltagarlistan, registreringskort och material från föreningen uppskattades, och föreningen delade även ut en CD med material samt släktregistret innehållande 4027 personer.

Anki Lind underhöll oss med sång till både gitarr och dragspel, samt dikter och strofer av Gunnar Enhe från Östmark. Ankis framtrådande var mycket uppskattat, och hon fick med oss i flera allsånger.

I år samlade vi alla ute på trappan för fotografering och dessa bilder samt några fler publicerades i hemsidans galleri.

Årsmötesförhandlingarna hölls med Lars-Göran Jansson och Lillemor Jansson som ordförande respektive sekreterare för mötet. Verksamhetsberättelsen lästes upp och revisorernas berättelse redovisades. Kassaredogörelsen fanns tillgänglig för mötesdeltagarna. Medlemsavgiften för kommande tvåårsperiod kommer att vara oförändrad 100 kr/två år. Ett förslag från styrelsen om att föreningen skall ta över viss skötsel av Karl Emanuel Erikssons grav på Nyeds kyrkogård bifölls av årsmötet. Ett förslag från styrelsen om att ombilda föreningen till en ideell förening bifölls, och i samband med detta antogs även nya utökade stadgar.
Styrelsen kommer snarast att till skatteverket lämna en ansökan om att få bilda ideell förening.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna två åren.

Styrelsen omvaldes i sin helhet för kommande tvåårsperiod.

Revisorerna Märta Holmqvist och Elsa Andersson hade avböjt omval, och som nya revisorer för kommande tvåårsperiod valdes Inger och Dick Larsson..

Årsmötet enades om följande sammansättning av den nya styrelsen:
 
Ordförande: Lars-Göran Jansson  
Kassör: Annika Pedersen  
Sekreterare: Lillemor Jansson  
Ledamöter: Berit Gördén  
  Irene Linder  
  Bengt Gördén  
     


Efter att årsmötesförhandlingarna avslutats bjöds det på kaffe och kladdkaka med grädde och physalis.

 

 

Släktträff 2012

Årets släktträff gick av stapeln lördagen den 2 juni. Denna något kylslagna dag hade vi trots allt tur med att det var uppehåll hela dagen. Som tidigare år hölls släktträffen i Hemvärnsgården i Molkom. I år var det ca 40 släktingar som mött upp, och glädjande var att så många nya ansikten dök upp. Dessutom var nära hälften av alla hitresta från platser utanför Värmland.

Ungefär 170 inbjudningsbrev hade skickats ut i år. Det relativt låga deltagarantalet till trots så fanns ett stort intresse för att till kommande år försöka intressera fler för föreningen, och styrelsen fick många förslag att bearbeta inför nästa släktträff.
Ordförande, Lars-Göran Jansson, hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen. Årets buffé, Värmlandsbuffé från ICA Välsviken, bestod av enbart lokalproducerade värmländska delikatesser. Från Hemgården i Norra Råda fanns rökt bog, rökt nötkött, rök fläskfilé, rostbiff, skinkinnanlår och rökt skinka. Från Lillängens gårdsmejeri utanför Sunne kom flera goda getostar. Till detta serverades potatisgratäng, hjortronmousse och lingonchutney. Buffén var mycket uppskattad.

I år visades ett stort intresse för det material, och släktregister som fanns på plats. Olov Bylock visade fina bilder på de klockor som hans anfader byggt.

Den traditionella fotograferingen på trappan genomfördes men den kyliga vinden inbjöd inte till någon längre vistelse utomhus.

Årsmötesförhandlingarna hölls med Lars-Göran Jansson och Lillemor Jansson som ordförande respektive sekreterare för mötet. Gunnel och Sven Lander utsågs att justera protokollet. Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lästes upp. Kassaredogörelsen som fortfarande visar att föreningen har god ekonomi fanns tillgänglig för mötesdeltagarna. Enligt ett förslag från årsmötet bestämdes att medlemsavgiften för kommande tvåårsperiod kommer att höjas till 150 kr/två år. Beslut togs även att vi 2014 skall arrangera en bussresa i nyedsbygden i anslutning till släktträffen. Släktträffen 2014 kommer preliminärt att hållas lördagen den 24 maj enligt årsmötets önskemål.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för de gångna två åren.

Styrelsen omvaldes i sin helhet för kommande tvåårsperiod.

Som revisorer för kommande tvåårsperiod omvaldes Inger och Dick Larsson.

Årsmötet enades om följande sammansättning av den nya styrelsen:
 
Ordförande: Lars-Göran Jansson  
Kassör: Annika Pedersen  
Sekreterare: Lillemor Jansson  
Ledamöter: Berit Gördén  
  Irene Linder  
  Bengt Gördén  
     


Efter att årsmötesförhandlingar och fotografering genomförts bjöds det på kaffe och tårta.

 

Släktträff 2014

Den 31 maj var det dags för släktträff och denna gång arrangerades även en busstur i nyedsbygden. De som anmält sig till släktträffen mötte upp redan till kl. 10.00 denna fina försommardag. Bussturen tog med deltagarna runt till olika släktgårder och byar och guider var Lennart Svensson och Lillemor Jansson. Av kommentarerna att döma var bussturen mycket uppskattad. Övriga släktträffsdeltagare anlände till kl. 12.00 och total var 61 personer anmälda till årets släktträff, vilket är en rejäl ökning från föregående år. 157 inbjudningsbrev hade skickats ut i år, och sammanföll med tidpunkten för Molkoms marknad.

Ordförande, Lars-Göran Jansson, hälsade alla välkomna och berättade lite kort om föreningen. Liksom förra året var det Värmlandsbuffé från ICA Välsviken som serverades och den var minst lika omtyckt i år.

Ett större intresse för släktregistret kunde märkas, och man kunde även beställa filer för att själv kunna ha släktregistret i sin egen dator, något som 11 personer nappade på.

I år var vädret riktigt fint så alla passade på att njuta lite utomhus före årsmötesförhandlingarna.

Årsmötesförhandlingarna hölls med Lars-Göran Jansson och Lillemor Jansson som ordförande respektive sekreterare för mötet. Ann-Marie och John Johansson, Fageråsen utsågs att justera protokollet. Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen lästes upp, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Föreningen har en fortsatt god ekonomi.
Annika Pedersen, Bengt Gördén och Irene Linder hade avböjt omval, och avtackades med blommor och choklad. Till kassör valdes Peter Jansson, Älvsjö. Till nya ledamöter valdes även David Tedfeldt, Väse och Anneli Lennartzon, Molkom.

Som revisorer för kommande tvåårsperiod omvaldes Inger och Dick Larsson.

Den nya styrelsen för 2014-2015:
 
Ordförande: Lars-Göran Jansson  
Kassör: Peter Jansson  
Sekreterare: Lillemor Jansson  
Ledamöter: Berit Gördén  
  Anneli Lennartzon  
  David Tedfeldt  
     


Efter att årsmötesförhandlingar och fotografering på trappan genomförts bjöds det på kaffe och princessbakelse.
Många positiva kommentarer om årets släktträff gladde oss alla i styrelsen och ger oss ny energi inför nästa släktträff.