Föreningens adress
Föreningen Erik Jonsson-släkten från Fageråsen
Kungsgårdsvägen 22
681 53 KRISTINEHAMN


Mail
Frågor om föreningen i allmänhet, och frågor/kompletteringar
avseende släktregistret skickas till:
Lars-Göran Jansson lars-goran.jansson(snabel-a)ninetech.se

Frågor angående medlemskap och adressändringar skickas till:
Peter Jansson peterjansson(snabel-a)live.com


PlusGiro
50 20 80-5

Föreningsform
Föreningen är registrerad hos Skatteverket som en ideell förening. Organisationsnummer:802444-1324