3.
Att träffas och pratas vid är syftet med släktträffarna