9.
I väntan på att få lite mat studerades deltagarlistan