23.
Den fina lokalen börjar fyllas med förväntansfulla deltagare