16.
En dikt av Gunnar Ehne på härlig östmarksdialekt