Släktföreningen bildades på initiativ av Karl Em. Eriksson, som hade släktforskat och gjort en samman-ställning över ättlingarna efter Erik Jonsson.

Den första träffen hölls i Molkom 29/7 1962 och vid den tredje träffen den 30/6 1968 beslutades att man skulle bilda en släktförening.

Vid släktträffen den 31 maj 2008, kompletterades stadgarna, för att möjliggöra ombildandet till ideell förening.

De nya stadgarna kan Du läsa här till vänster.

Stadgarna, även de gamla kan laddas ned under Forskning.

Föreningen är sedan 2008-12-18 en ideell förening.
Organisationsnummer 802444-1324.