ERIK JONSSON
1705 - 1776

 

I skriften "Ett försök att nedteckna något om Fageråsens
historia" som Sven Tågmark skrev år 2000 kan man läsa följande:
"Karls Emanuel redovisar då ur 1742 års mantalslängd ett nytt namn, Erik Jonsson, med hustru  och en dotter samt därutöver ett hushåll i byn, Jöns Biörsson, den sistnämnde kan möjligen vara en son till förut nämnde Biör Svensson (Fagerlöf). Han skriver att varifrån Erik Jonsson kom har ej varit möjligt att utreda. Undertecknad har dok av annan anledning så långt det varit möjligt gått igenom Mangstorps historia. Varifrån Nils Finne närmast kom nästan 150 år tidigare. Därigenom har undertecknad gissningsvis kommit till uppfattningen att Erik Jonsson kom därifrån.
 


  
Karl Emanuel skriver att Erik Jonsson var gift med Christina Biörsdotter, alltså dottern till Biör Svensson Fagerlöf. Hennes syster hetter Catarina Biörsdotter och var gift med Jon Jonsson i Mangstorp. Denne dog 1733."
 
Kommentarer från föreningen: Sven Tågmark nämner i sin skrift  Erik Jonssons makas far, Biör Svensson Fagerlöf, hennes farfar, Sven Biörsson och hennes farfars far, Biör Månsson. Denne Biör Månsson kom antagligen som dräng till Fageråsen "Där Uppe" redan 1629.
Det tagna namnet Fagerlöf (efter Fageråsen??) tyder på att Biör Svensson var en betydande man, vilket stöds av Karl Emanuels och Sven Tågmarks forskning.
Om vi gissar att Biör Månsson var i tjugoårsåldern då  han blev dräng torde han alltså vara född runt 1610.
 
En hisnande tanke slår mig: Hur stor skulle Biör Månsson-släkten vara?