Erik Jonsson-släktens SLÄKTREGISTER
Släktregistret innehåller tre olika delar:

1. Ur en nyedssläkts historia
2. Sökbar databas
3. Populära namn


Ur en nyedssläkts historia är den släktforskning som Karl Emanuel Eriksson gjorde på 1960-talet. Du kan läsa den här genom att klicka på länken till höger 'Ur en nyedssläkts historia'. Det är inscannade originalhandlingar omfattande hela "Gröna boken". Du kan läsa den här eller ladda hem en PDF-fil.

I Sök i registret kan Du göra mera avancerade sökningar, och utfrån resultatlistan kan man sedan klicka på personen för att se personens egen familj, samt den familj där personen föddes. Den sökbara databasen hittar Du via länken 'SÖK I REGISTRET'.

I Sök populära namn kan Du söka efter alla förnamn och efternamn i släktregistret, och Du ser vilka namn som är/har varit populärast.

Vad Personuppgiftslagen PUL säger om denna typ av register kan Du läs via länken 'Personuppgiftslagen (PUL)'. Dessutom kan Du läsa om vad Datainspektionen ansåg om just vårt släktregister.